कार्मेल महाविद्यालय, नुवें – सालसेत गोंय.


 

कोंकणी विभाग.

 konkani_dept_01

कार्मेल महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागांत 17 ते 18 जुलाय 2015 ह्या दोन दिसांक खातीर कोंकणी भास आनी साहित्याच्या संदर्भांतल्यान अभ्यास भोंवडी आयोजीत केल्ली. ही भोंवडी कर्नाटकांतल्या मुर्डेश्वर, भटकल आनी जोग फॉल्स धबधबो अशें आसली. हे अभ्यास भोंवडेक कोंकणी हो विशय शिकपी वट्ट 38 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो.

गोंय शीम हुपतकूच जशें जशें उत्तर कर्नाटकांत पावतात तशेंच हॉर्नाडू (hornadu) सावन भटकल ह्या म्हालांत पावता. भटकल हांगां मुर्डेश्वर ह्या महादेवाच्या देवळा वांगडा अन्नपुर्णेश्वरी देवतेचें देवूळ मेळटा. तशेंच हांगा आशिल्लो बहुबली भव्य आनी सौन्दर्य हांचो साक्षात्कार घडोवन हाडपी ही महादेवाची मूर्त नदरेंत भरता आनी पर्यंटकांचें लक्ष ओडटा. ह्या वाठारांत आयजूय कोंकणी उलोवपी लोक मेळटात. हो समाज कोंकणी मुसलीम नवायती (nawayats). पूण भास बरोवपाची लिपी फारसी-अरबी. अभ्यास भोंवडेच्या निमतान हें आमकां जाणवलें, तशेंच ते लोक कोंकणी कशे रितीन बरयतात हाची देख ताणी लिखीत स्वरूपांत आमकां एक नमुनो दिलो. भटकल चलपी बाजारांत कांय प्रमाणांत कोंकणी उलयतात हें ह्या अभ्यास भोंवडे निमतान जाणवलें. सकयल दिल्लो हो नमुनो. –

konkani_dept_02

 

250 मीटर उंचाये सावन पडपी हो धबधबो सुंदरतायेचें आनी सौंदर्याचें अतुलनीय साक्षात्कार घडयता. ताचें आनी एक नांव म्हळ्यार ‘जेरसप्पा’. भारतांत सगळ्यांत फामाद असो हो धबधबो. थंय कोंकणी उलोवपी समाज मेळटा, कांय अनुस्वार वा उच्चार पेल्यान दवरले जाल्यार नीज कोंकणी उलोवपी हो समाज दिसून येता.

konkani_dept_03